EU-projektit

TOBP – Transcultural Open Badges Platform maahanmuuttajien siirtymävaiheen mentorointia varten ELFC:ssä.

katso tulokset hankkeen verkkosivuilta

Johdanto

TOBP-hanke yhdistää strategisia kumppaneita uusien standardien luomiseksi maahanmuuttajien taitojen tunnustamista varten transkulttuurisen varhaiselämän perhehoidon (TELFC) alalla. TOBP:n tavoitteena on luoda yhdessä avoin tunnistealusta a) ulkomaisen ja epävirallisen pätevyyden validoinnin mahdollistamiseksi ja b) koulutuksen tarjoamiseksi äskettäin kehitetyn ”siirtymävaiheen mentorin” työnkuvan yhteydessä. Näin puututaan ammattitaitoisten ammattilaisten ammattitaitovajeisiin ja pulaan TELFC:ssä.
TOBP:n tavoitteet:
1) Luoda siirtymävaiheen mentoreille (Transition Mentors, TM) kulttuurienvälinen osaaminen + työnkuva pääasiassa uusista ja vakiintuneista siirtolaismaista saatujen parhaiden käytäntöjen esimerkkien pohjalta.
2) Mahdollistaa joustavat oppimispolut työ-, ongelma-, peli- ja kokemuspohjaisten, digitalisoitujen oppimateriaalien avulla.
3) Luodaan Open Badge (digitaaliset palkinnot) -ympäristö perustamalla epävirallinen tunnustustila, jossa validoidaan erilaisia aiempia, epävirallisia, epävirallisia ja virallisia oppimistuloksia.
4) Käynnistetään siirtymävaiheen mentorointia koskeva eurooppalainen verkkofoorumi verkossa ammattimaistamalla TELFC-ala.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin täältä

Koordinaattori

CUAS Kärntenin ammattikorkeakoulu, Itävalta.

Yhteistyökumppanit / sidosryhmät (rooli ja organisaatio)

Transcultural Open-Badge Platform -hanke (TOBP) on rajat ylittävä hanke, joka toteutetaan Itävallassa, Suomessa, Saksassa, Kosovossa ja Sveitsissä. Se kokoaa yhteen hyvin toisiaan täydentäviä strategisia kumppaniorganisaatioita, jotka vaihtelevat yliopistoista (korkeakouluista, tutkimus- ja sosiaalisten verkostojen organisaatioista nuorisojärjestöihin ja tietotekniikan kehitysyhtiöihin) sekä omia kumppaneitaan.

JAMK (Jyvaskylän ammattikorkeakoulu), Suomi.

Cacctus (ohjelmistokehitysosasto), Kosovo.

Supsi (Sveitsi)

Deutsche Jugend Institut (Saksan nuorisoinstituutti)

Phoenix Jugendbetreuung, Itävalta

Heimerer Kollegji, Kosovo

Ensis (Sosiaalisen innovoinnin ja solidaarisuuden eurooppalainen verkosto), Saksa.