Keitä olemme

Mikä on ENSIS?

Sosiaalisen innovoinnin ja solidaarisuuden eurooppalainen verkosto (ENSIS) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on syntynyt eurooppalaisten ystävien spontaanista aloitteesta. Heillä on yhteisiä ajatuksia ja he haluavat pyrkiä yhteisvastuuseen perustuvaan sosiaaliseen Eurooppaan. Se on virallisesti rekisteröity vuonna 2013 Saksan Lüneburgissa (Saksa) Saksan lainsäädännön mukaisesti.

Visiomme

ENSIS:n tavoitteena on edistää ja kannustaa sosiaaliseen innovointiin ja solidaarisuuteen perustuvan johdonmukaisen sosiaalipolitiikan kehittämistä Euroopassa antamalla yhteiskunnallisille järjestöille vaikutusvaltaa.

Tehtävämme

ENSIS kokoaa yhteen paikallisia, alueellisia, kansallisia ja Euroopan laajuisia sosiaalialan organisaatioita (joko ammattimaisesti tai vapaaehtoisten avulla) sekä voittoa tavoittelemattomia aloitteita, jotka ovat sitoutuneet kollektiiviseen solidaarisuuteen ja haluavat kehittää sosiaalista Eurooppaa sosiaalisen innovoinnin ohjelmien avulla. Myös yksityishenkilöt voivat tukea ENSISiä liittymällä sen liitännäisjäseniksi. Nykyisin se kattaa kuusi EU-maata (Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Portugali, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta), ja siihen kuuluu erikokoisia ja -tyyppisiä jäseniä.

Tavoitteet

Poliittiset ehdotukset: ENSIS:iin liittyvät sosiaalialan organisaatiot haluavat antaa näkyvyyttä poliittisille ehdotuksilleen Euroopan tasolla. Poliittisten ehdotusten tavoitteena on sosiaalinen Eurooppa, joka perustuu vahvasti solidaarisuuteen.

Hyvien käytäntöjen vaihto: ENSIS-jäsenet haluavat jakaa kokemuksiaan ja kehittää asiantuntemustaan hyvien käytäntöjen vaihdon avulla sekä edistää yhteisvastuullisuuteen perustuvia innovatiivisia toimia yhteisten hankkeiden, seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen avulla. Tähän kuuluu erityisesti jäsenjärjestöjen kehittämien EU:n rahoittamien hankkeiden täytäntöönpanon koordinointi.

Solidaarisuushankkeet: ENSIS haluaa edistää yhteisvastuullisuuteen perustuvaa sosiaalista Eurooppaa muiden verkostojen kanssa yhteisesti kehitettyjen hankkeiden ja kansalaisyhteiskunnan aloitteiden avulla sekä yhdessä verkostomme sidosryhmien ja tukijoiden kanssa.

Verkostot

Meillä on tiiviit yhteydet eri järjestöihin Euroopan laajuisesti:

We are close connected with different organisations European wide: with partner organisations, European institutions and friends across Europe.