Keitä olemme

Sosiaaliseen Eurooppaan…

Sosiaalisten Innovaatioiden ja Solidaarisuuden eurooppalainen verkosto (ENSIS) yhdistää paikallisia, alueellisia, kansallisia ja Euroopan tasolla toimivia sosiaalisektorin organisaatioita (ammattimaisia tai vapaaehtoisuuteen perustuvia). Tervetulleita ovat kaikki voittoa tavoittelemattomat, kollektiiviseen solidaarisuuteen sitoutuneet tahot, jotka haluavat kehittää Eurooppaa sosiaalisilla innovaatioilla. Yksilöt voivat tukea ENSIKSEN toimintaa liittymällä jäseneksi.

Poliittiset ideamme näkyviksi

ENSIKSEN jäsenet jakavat hyviä käytäntöjä ja edistävät solidaarisuuteen perustuvaa innovatiivisuutta yhteisillä projekteilla. Tähän sisältyy jäsentemme EU-rahoitteisten projektien toimeenpanon koordinointi.

Solidaarisuus

ENSIS työskentelee yhdessä muiden organisaatioiden kuten ammattiyhdistysten kanssa vahvistaakseen sosiaalista ulottuvuutta EU:ssa.